Geroak esan beza!

Joxe Martin Larburu Politika, hein handi batean, soilik estatugilea bihurtu zaigu. Gaur estatu botererik gabe, gizartea bideratuko duen politikagintzarik kasik ez dago. Euskaldunok egun dugun...

Contact us