Krutwig-en Vasconia. Euskal esentziaren erabateko perbertsio erabatekoa (2)

Igor Goitia Vasconian Krutwigek Euskalerriak bere bilakaeraren bilakaeraz nazionalismo-arotik marxismo-arora, edota materialismo dialektikorako arora, igaro behar zuela aldezten zuela aurreratu nuen aurreko artikuluan. Honako honetan,...