Bizikidetza gizabidetzen

Jexux Artetxe Askok lan eskerga egiten ari dira bizikidetzaren ‘zoru etikoa’ gure kale eta auzoetan finkatzeko, belaunaldi berriei elkarren arrenkurarik gabeko bizitokia utz diezaiegun. Iraganari...