Lehendakari Agirre (8): El juramento

Jon Inchaurraga (Contitución del Gobierno de Euskadi, 7 de Octubre de 1936) Jaungoikoaren aurrean apalik Euzko - lur gañian zutunik Asabearen gomutaz Gernikako zuaizpian Nere...